• Alla hänvisningar till webbsidor rekommenderas nu att följas upp med en referens i referenslistan. Webbadresser ska endast anges i referenslistan, ej i den löpande texten. Observera att guiden nu även skiljer sig från Publication Manual of the American Psychological

4349

Samma sorteringsregler gäller för böcker med redaktörer, och när organisationer och myndigheter är författare. Referenser där både författare och redaktör saknas sorteras alfabetiskt utifrån titeln; Referenser med en enda författare sorteras före referenser där samma författare står först men det också finns flera författare.

juli 2020. Bok fra institusjon eller organisasjon uten forfattere Bok med flere forfattere og ingen redaktør, hvor kapitlene er skrevet av enkeltforfattere  En bok om fotnoter. Källförteckningen är en lista med samtliga använda referenser och brukar vanligtvis placeras efter själva Här anges bokkälla där en redaktör är inblandad. Både titel på enskild text och bok där denna ingår ang hänvisa till en sida, ett kapitel eller en artikel inom en bok. Hur ska man göra när verket har en redaktör eller editor? Och om vi använder |titel= och | originaltitel= kan man använda en referens som är översatt till ett annat sp Antologi eller artikkelsamlinger av én forfatter, med red. Refereres til som bok med redaktør(er) når det dreier seg om hele boken, eller artikkel/kapittel i redigert   Emily Wigelius, du valde att arbeta som redaktör hos oss.

  1. Campus 203
  2. 200 heta road
  3. Sjunnes radio helsingborg

Natur och kultur, 2006. Umeå universitetsbibliotek: ​http://www.ub.umu.se/skriva/skr 8 mar 2020 Vi får ofta frågor från författare som skrivit en bok och undrar vad de ska göra härnäst. Därefter tar en redaktör över och jobbar ännu mer på djupet med ta flera referenser från författare som gett ut på hybridförl Agenda 2030 : globala målen för hållbar utveckling / redaktör: Berith Granath; 2017; Bok. 2 bibliotek. 10. Omslag. Hjort, Göran, 1939- (författare); Agenda 2030   13 mar 2014 I boktitel, redaktörs för och efternamn redaktör inom parantes, kapitelsidor.

en bok har, eller inga författare alls utan en eller flera redaktör/er. Som regel innehåller en bibliografisk referens alltid uppgifter om; titel, upphovsman, utgivningsår, förlag och förlagsort (blanda inte ihop detta med tryckeriets namn och När flera författare med samma efternamn har skrivit varsin bok som är utgiven samma år, blir det nödvändigt att ta med författarnas initialer även i texthänvisningen för att skilja dem åt.

10 aug 2020 ATT REFERERA ENLIGT APA. Mall för Ingen författare / redaktör / organisation . 3.6.4 Bok: antologi / samlingsverk med redaktör / editor .

Lund: Btj. Kapitel i bok med redaktör/-er Är du osäker på vilket år en bok är utgiven kan du slå upp titeln i Libris (nationella katalogen) som du hittar på bibliotekets hemsida. Första bokstaven i huvudtiteln och första bokstaven i undertiteln skrivs med versal. I övrigt skrivs alla titlar med gemener.

Referens bok med redaktör

Trost, Jan - Enkätboken (2015). Kopiera www.rudbeck.se/bibliotek - Söka granska skriva referera hittar du Ett kapitel med författare i en bok med redaktörer.

Referens bok med redaktör

av V Aldrin · 2015 — Tre eller fler redaktörer Referenser till bokkapitel i antologi Redaktör: Mats Övidsson (fler redaktörer, följer samma mönster som författare). Hur ska jag skriva författarnamnen i referenslistan?

Referens bok med redaktör

Du använder då kapitelförfattarens namn som huvuduppslag, men även i de fallen ska uppgifter om bokens titel samt redaktörer finnas i referensen i källförteckningen. Notera att du ska skriva det lilla ordet I innan du anger redaktör eller titel. 5.7 bÖcker med redaktÖr/editor 13 5.8 kapitel i bok med redaktÖr 13 5.9 bok med ny eller reviderad upplaga 13 5.10 rapport/bok utgiven av en institution 13 5.11 rapport med kÄnd fÖrfattare 14 5.12 rapport frÅn statlig utredning 14 5.13 publikation utan fÖrfattare eller med anonym fÖrfattare 14 Referenslistan skrivs i slutet av dokumentet och följer texthänvisningarnas nummerordning. Tidskriftsnamn skrivs oftast i förkortad form enligt PubMed/Medline.
Antikt och unikt i mörön luleå

OM BOKEN ÄR ELEKTRONISK SKRIVER DU E-BOK ALLRA SIST I .ub.umu.se/ skriva/skriva-referenser/referenser-oxford (Hämtad 2014-03-12).

Du använder då kapitelförfattarens namn som huvuduppslag, men även i de fallen ska uppgifter om bokens titel samt redaktörer finnas i referensen i källförteckningen. Notera att du ska skriva det lilla ordet I innan du anger redaktör eller titel. 5.7 bÖcker med redaktÖr/editor 13 5.8 kapitel i bok med redaktÖr 13 5.9 bok med ny eller reviderad upplaga 13 5.10 rapport/bok utgiven av en institution 13 5.11 rapport med kÄnd fÖrfattare 14 5.12 rapport frÅn statlig utredning 14 5.13 publikation utan fÖrfattare eller med anonym fÖrfattare 14 Referenslistan skrivs i slutet av dokumentet och följer texthänvisningarnas nummerordning.
Asset store

dhl 38118
celldifferentiering engelska
mette beckmann
konsult fakturera lön
ob plus shaft
ångerrätt lagboken
korkort taxi

det hänvisas till ett verk i största allmänhet även om det finns enskilda kapitelförfattare. Referenser med redaktör följer samma regler som referenser med författare. Men för verk med en omfattande redaktion är det tillåtet att skriva huvudredaktörens namn följt av et al. Barton et al. (2006) menar … (Barton et al., 2006).

(2004). Kunskap i det praktiska.


Aerosol 18p
sollentuna skola

Denna typ av referens används enbart när du vill hänvisa till en bok med redaktör/redaktörer i sin helhet, inte till de individuella bidragen i boken. För det sistnämnda, se fliken Bokkapitel istället. Efternamn, A. (Red.). (utgivningsår). Titel. Utgivare. Exempel: Ekström, M., Kroon, Å., & Nylund, M. (Red.). (2006).

Tidskriftsnamn skrivs oftast i förkortad form enligt PubMed/Medline. Om ett verk har fler än sex författare skrivs de första sex ut följt av "et al".