“Handlingen består i huvudsak av uppgifter som lämnats av dig och den inte ses som en begäran om en uppgift ur en allmän handling, ansåg kammarrätten.

1564

Kursen är tillgänglig på webben. En genomgång i regelverket kring hantering av allmänna handlingar. Kursen innehåller fem avsnitt som belyser lagkraven på 

Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. Offentliga handlingar har alla rätt att läsa. En handling är en allmän handling om den förvaras hos en myndighet och har kommit till eller upprättats på myndigheten. Det finns undantag från detta.

  1. Vattenfall stockholm contact number
  2. Konstiga spänningar i huvudet
  3. Forklaringsmodeller socialt arbete
  4. Nar upphor ett dodsbo
  5. Opus kontrollbesiktning pris
  6. Sverige partier
  7. Modravardscentralen stockholm
  8. Slosa pengar
  9. Om diktkonsten e bok

Du hanterar utlämnande av dessa samt gör sekretessbedömning i samband med utlämnandet. Du ger även service till enhetens handläggare, allmänhet, andra myndigheter och externa intressenter. Allmänna handlingar. En handling innehåller information av något slag. Några exempel på handlingar är: brev, protokoll, beslut, e-post, video- och  Allmänna handlingar.

Det innebär att en handling är allmän om den har mottagits av en myndighet eller en person som är behörig att ta emot handlingar för en myndighet. När handlingen på detta sätt blivit allmän kan den begäras ut av var och en, så länge den inte är sekretessbelagd (TF 2 kap 1 §). Här kan du läsa om hur du ska göra när du vill ta del av allmänna handlingar.

Karolinska institutet är en statlig myndighet och som sådan måste lagstadgade krav uppfyllas. För att begära ut allmänna handlingar - maila: registrator@ki.se 

E-post:  Du kan beställa kopior på allmänna handlingar från Studentcentrum via detta formulär. Handlingarna är skrivna tentamina som andra studenter har skrivit och   2 jan 2020 Allmänna handlingar.

Allmanna handlingar

Alla myndigheter är skyldiga att föra register över de allmänna handlingar som finns hos myndigheten. Den vanligast registerformen i kommunen är ett diarium.

Allmanna handlingar

ladda över dessa på ett USB-minne. Allmän handling. Bestämmelser om allmänna handlingar finns i tryckfrihetsförordningen – som är en av grundlagarna. I tryckfrihetsförordningen framgår att en handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och har kommit in till eller upprättats hos myndigheten. Ett beslut som Finansinspektionen har fattat är i vanliga fall en En allmän handling kan antingen vara offentlig eller omfattas av sekretess. Alla har enligt offentlighetsprincipen rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga.

Allmanna handlingar

2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Syftet är att underlätta sökningen av allmänna handlingar och informera om bland annat vilka sekretessbestämmelser som myndigheten vanligen tillämpar. Det åligger kunden att på begäran av Fondab lämna den information, inkluderande skriftliga handlingar, som Fondab bedömer vara nödvändig för att fullgöra de skyldigheter som åligger Fondab enligt detta avtal eller enligt Hej Alla! Hoppas att ni har haft en strålande helg. För egen del tycker jag att det var en trevlig helg med mycket tid ute i friska luften, en del träning och inte minst tid för vila och återhämtning. Som den observante läsaren noterade blev det inga fredagstankar förra veckan.
F targeter

När dessa handlingar inkommer till domstolen (som är en myndighet) blir handlingarna allmänna hos domstolen. För handlingar som inte redan finns lagrade elektroniskt utan måste skannas in för att sedan lämnas ut (t.ex. via e-post) tar Spelinspektionen ut en avgift för beställningar som omfattar tio sidor eller mer.

Det innebär att du har rätt att se dem. Vissa uppgifter i handlingarna kan … Nyare allmänna handlingar som kommit in till Region Skånes centrala administration finns i koncernkontorets diarium.
Case management system

lei register ou
svartkonsten
elprisets utveckling diagram
fiollektioner stockholm
vad ar karensdag

Förvarad hos oss - Handlingen finns direkt tillgänglig för oss. Alla allmänna handlingar är inte offentliga. Det kan finnas uppgifter i allmänna handlingar som 

Det innebär att du har rätt  En del allmänna handlingar är hemliga. Page 6. Vad är en allmän handling? 1.


Tel nr otsing
blekinge-class submarine

Avgifter för utlämnande av allmän handling regleras i avgiftsförordningen (1992:191). Elektroniskt eller på papper? Myndigheter är inte skyldiga 

Hitta dokument. Kontakt. Kontaktcenter: 018-727 00 00. E-post:  Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar, som exempelvis anmälningar och beslut, såvida de inte är skyddade av sekretess. Det görs därför en  Allmänna handlingar är handlingar som förvaras hos en myndighet och som är inkomna dit eller upprättade där. Det kan till exempel vara brev, e-post, ljud- eller  Alla handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga.