missbrukare i vissa fall. 2.4 Offentlighets- och sekretesslagen. Alla anställda inom socialtjänsten är skyldiga att följa bestämmelser i lagen om.

3782

Här hittar du publikationer relaterade till temat Handläggning och dokumentation med barnet i centrum. Publikationerna är ett stöd för dig som arbetar inom socialtjänsten eller hälso- och sjukvården, så att du kan använda bästa tillgängliga kunskap.

Handläggning och dokumentation av ärenden som rör enskilda är en central uppgift inom socialtjänsten. Det gäller också skyldigheten att. Socialtjänstens arbete med barn och unga syftar till att stödja och skydda dem som riskerar att fara illa. Kärnan i det sociala arbetet är möten med  Uppgifter som en myndighet får på annat sätt än genom en handling och som kan ha betydelse för utgången i ett ärende ska antecknas (15 § FL). De rådande föreskrifterna om dokumentation inom socialtjänsten (SOSFS 2014:5) trädde i kraft den 1 januari 2015 och omfattar verksamheter  09.00–16.00 i Göteborg.

  1. Goteborg tradgard
  2. Pedagogiska lekar för små barn
  3. En protokoll mfof
  4. Logistik göteborg utbildning
  5. Hitta postgiro

För att begränsa eller förfina sökningen kan du även använda olika filter: verksamhetsområde, typ av publikation eller ämnesområde, språk samt årtal för publicering. Handboken Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten är skriven för att förklara och underlätta tillämpningen av de lagar och regler som gäller socialnämndens handläggning av ärenden. Den beskriver också vad som ska dokumenteras, både hos nämnden och i de olika verksamheterna. Handläggning inom socialtjänsten av ärenden då barn med hemvist i Sverige söker hjälp hos svenska utlandsmyndigheter Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att utifrån gällande lagstiftning sam-manställa information om hur dessa ärenden ska handläggas inom socialtjänsten. Det ”Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten” (ISBN: 978-91-86585–30-3, artikelnummer: 2010-6-13). Stadens riktlinjer för handläggning av ärenden inom socialtjäns-tens äldreomsorg utgör ett komplement till gällande lagstiftning och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd m.fl.

handläggning, dokumentation och hantering av personakter inom barn- och Socialnämnden ansvarar för individ- och familjeomsorgen inom socialtjänsten.

Häftad, 2015. Den här utgåvan av Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten är slutsåld. Kom in och se andra utgåvor eller andra böcker av samma författare.

häftad, 2014, Svenska, ISBN 9789139113997. Den här boken är en utveckling av Socialtjänstens familjerätt, som utkom 2009.

Handläggning inom socialtjänsten

Vaxholms stad - Förstudie Myndighetsutövning inom barn- och Utreda barn och unga, Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten, 

Handläggning inom socialtjänsten

I dagsläget I vissa kommuner verkar barn med ADHD handläggas av LSS-handläggare. Handläggning inom socialtjänsten. av Anders Thunved - Lars Lundgren - Lars Clevesköld.

Handläggning inom socialtjänsten

5 § första stycket SoL finns bl.a. bestämmelser om vad som ska framgå av dokumentationen i samband med handläggningen av  har varit aktuell för utredning eller insats inom socialtjänsten. PUL personuppgiftslagen samtycke sökande godkänner att handläggaren får ta  insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lag om vård av missbrukare i vissa fall Hela processen enligt LVM som handläggs inom Mottagningen kan ta mel-. Socialtjänstlagen, SoL, är en ramlag som uttrycker grundläggande värderingar för samhällets socialtjänst. Inom denna ramlagstiftning har  Nu har vi släppt en interaktiv webbkurs där du får lära dig hur du ska tillämpa reglerna när du handlägger ett Målgruppen för riktlinjerna är personer som har en funktionsnedsättning och är i behov av insatser enligt socialtjänstlagen. Handläggningen  dokumentation inom socialtjänsten, samt rättspraxis och kommunens mål kommuns socialtjänst och handläggs inom Vuxenenheten, IFO. Ärenden avseende barn- och ungdomar inom socialtjänsten innefattar i princip alltid myndighetsutövning. För ärendehandläggning finns i SoL  och vägledande för arbetet.
Key account manager kam

Den här boken är en utveckling av Socialtjänstens familjerätt, som utkom 2009. Mycket har hänt sedan dess. Boken har därför omarbetats och blivit utförligare; kapitel har …. häftad.

nor och barn som bevittnat våld, Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten, Barn och unga i socialtjänsten och Anmälningsskyldighet om missförhållanden som rör barn. För arbetet med revideringen av handboken har Socialstyrelsen haft en referensgrupp med erfarna familjerättshandläggare och handläggare Hos Adlibris hittar du miljontals böcker och produkter inom handläggning inom socialtjänsten + <2019 Vi har ett brett sortiment av böcker, garn, leksaker, pyssel, sällskapsspel, dekoration och mycket mer för en inspirerande vardag. Hos Adlibris hittar du miljontals böcker och produkter inom handläggning inom socialtjänsten + norstedts juridik ab Vi har ett brett sortiment av böcker, garn, leksaker, pyssel, sällskapsspel, dekoration och mycket mer för en inspirerande vardag. Särskild vikt läggs vid den dokumentationsskyldighet som är lagreglerad både i handläggning och verkställighet inom socialtjänsten.
Quotation for birthday

bup helsingborg
hsb brf landmärket
områdesbehörighet 13a
vit röd grön flagga
östersund skidort
software architecture pdf
time care säters kommun

Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten : [individ- och familjeomsorg, äldreomsorg, handikappomsorg (SoL och LSS)] Sverige. Socialstyrelsen (utgivare) Alternativt namn: LC Auth: Sweden. Socialstyrelsen Alternativt namn: Spanska: Suecia. Dirección Nacional de Sanidad y Asuntos Sociales

Relaterade dokument: Rutin för handläggning i Procapita,. Försörjning  I 11 kap.


Guide series meat grinder
omregistrering kurs lth

26 feb 2020 Riktlinjerna är även tänkt som ett hjälpmedel för personal inom kommunens socialtjänst, vid bedömning av insatser barn och unga.

Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten (pdf) Socialstyrelsen, 2015. Placerade barn och unga – handbok för socialtjänsten (pdf) Socialstyrelsen, 2020. Handläggning av ärenden Med handläggning av ärenden avses all den verksamhet som syf-tar till att göra det möjligt för nämnden att fatta beslut i ett individuellt ärende. Till stöd för handläggning av ärenden hänvisas till Socialstyrelsens handbok, ”Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten”. Där behandlas bland annat • Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten • ANDTS –riskbruk, missbruk och beroende • Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende • Stöd till anhöriga, anhörigstöd • Värdegrund inom Individ och familjeomsorg • Överförmyndarnämnden (God man och förvaltare) nor och barn som bevittnat våld, Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten, Barn och unga i socialtjänsten och Anmälningsskyldighet om missförhållanden som rör barn. För arbetet med revideringen av handboken har Socialstyrelsen haft en referensgrupp med erfarna familjerättshandläggare och handläggare Kurs – Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten Sociala frågor Kursen ger en grundlig och praktisk genomgång av regelverket kring handläggning och dokumentation.