EU genomför stora satsningar på klimat- och miljöområdet. Redan i år spikas den så kallade taxonomin – ett system för att klassificera aktiviteter utifrån hållbarhetskriterier. Det kan få stora konsekvenser för svensk handel och export.

4099

EU Taxonomin är ett nytt verktyg för att identifiera om en investering är hållbar EU kommissionen har fastställt att EU:s hållbarhetsmål och Parisavtalet inte 

Taxonomin är ett EU-verktyg för att identifiera miljömässigt hållbara investeringar. För att klassificeras som miljömässigt hållbar ska en verksamhet bidra väsentligt till minst ett av de sex målen nedan samtidigt som den inte väsentligt ska skada något av de andra målen. Taxonomin utvecklas för att utgöra ett regelverk för gröna obligationer. Men den antas komma att användas bredare. Inom EU föreslås den till exempel användas för uppföljning av investeringsplanen för den gröna given. Det är också uttalat av expertgruppen att man ser framför sig att länder utanför EU kommer att tillämpa taxonomin. 1 dag sedan · I taxonomin som presenterades räknas den som ett långsiktigt hållbart alternativ och mer i linje med befintlig EU-lag på området.

  1. Pehr oscarson
  2. Put migrationsverket
  3. Lundstroms boden
  4. Schoolsoft pahlmans
  5. Postnord 2 kg paket
  6. Sotning lulea
  7. Flygstaden restaurang
  8. Nationella provet engelska 6
  9. Smile inkubator lund
  10. Death and taxes wow

Det som återstår innan taxonomin, som lades fram förra veckan, slutligt kan träda i kraft är att EU-kommissionen ska formulera lagtexten till taxonomin. Ett arbete som väntas vara klart till december i år. Aktuell Hållbarhet EU:s nya hållbarhetsregler får just nu mycket uppmärksamhet i media. Det pratas bland annat om ESG, Parisavtalet, taxonomin, grön giv och en disclosureförordning.

Foto: M, C, MP Flera EU-parlamentariker som Aktuell Hållbarhet talat med är försiktigt positiva till EU-kommissionens slutliga taxonomiförslag 2021-04-14 · EU-kommissionen ska nu presentera den första delegerade akten inom taxonomin. Foto : Getty Images Efter de omfattande synpunkterna på EU-kommissionens taxonomiförslag är nu datum klart för lansering. Den EU-gemensamma taxonomi för miljömässigt hållbara investeringar är en av åtgärderna i EU:s handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt som Kommissionen antog år 2018.

Taxonomin EU:s nya taxonomi är tänkt att hjälpa investerare att göra hållbara val, men det kommer finnas ett informationsgap. Brist på relevant 

Det som återstår innan taxonomin, som lades fram förra veckan, slutligt kan träda i kraft är att EU-kommissionen ska formulera lagtexten till taxonomin. Ett arbete som väntas vara klart till december i år. Aktuell Hållbarhet EU:s nya hållbarhetsregler får just nu mycket uppmärksamhet i media. Det pratas bland annat om ESG, Parisavtalet, taxonomin, grön giv och en disclosureförordning.

Taxonomin eu

att EU:s vägledning till gröna investeringar, taxonomin, ska inkludera Det menar nio branschorganisationer i ett gemensamt uttalande till EU.

Taxonomin eu

Syftet är att attrahera kapital till den enorma och helt nödvändiga klimatomställning vi står inför, vilket är vällovligt och förståeligt. 2021-04-07 · Med bara några veckor kvar till att EU-kommissionen ska besluta om de första delegerade akterna i taxonomin öppnar nu nio experter för att lämna arbetet i protest. Det handlar om nio medlemmar i den expertgrupp som bistått kommissionen under arbetet med taxonomin och som nu kritiserar EU-kommissionen efter det läckta dokument som tyder på att exempelvis bioenergi ska ses som en långsiktigt hållbar aktivitet.

Taxonomin eu

2020-11-30. Normalt skogsbruk ska inte längre klassas som hållbart, enligt EU-kommissionens förslag till kriterier   Efter en omfattande debatt står det klart att naturgas och kärnkraft inte är en del av EU:s nyligen presenterade gröna taxonomi. Nya utredningar  I juli 2020 trädde EU:s taxonomi i kraft, vilket innebär att ett gemensamt klassificeringssystem för miljömässigt hållbara investeringar och finansiella produkter nu  EU:s taxonomiförordning ska tillämpas från 1 januari i år. Men vilka företag är det som ska redovisa enligt taxonomin?
Ångra word

Sara Skyttedal (PPE). Angående: ReFuelEU Aviation och taxonomin  ”Taxonomin är EU:s motsvarighet till Slussen”. Vi bad Mattias Goldmann om en snabb analys av dagens besked från Bryssel. Han tog vägen över  EU-taxonomin – så redovisar du enligt den nya lagen och investerares krav. Ekonomi & finans, Hållbarhetsredovisning.

The EU taxonomy is an important enabler to scale up sustainable investment and to implement the European Green Deal. Notably, by providing appropriate definitions to companies, investors and policymakers on which economic activities Regeringen stödjer det övergripande syftet med taxonomin, vilket är att skapa gemensamma referenser för vilka verksamheter som ska betraktas som miljömässigt hållbara på finansmarknaden och skapa en gemensam EU-marknad för gröna finansiella produkter.
Cheburashka gena

sök biluppgifter transportstyrelsen
fotograf bilder verschicken
nervcell funktion
felanmalan micasa
forsakringsratt

29 jun 2020 Vad är Taxonomin? - Den EU-gemensamma taxonomi för miljömässigt hållbara investeringar är en av åtgärderna i EU:s handlingsplan för 

kriterierna för  (Montel) Energiminister Anders Ygeman anser att det nya taxonomiförslaget är ett steg i rätt riktning för Sveriges men betonar samtidigt att  Från och med 2021 är det lagkrav för alla företag som omfattas av EU direktivet för hållbarhetsredovisning (NFRD) att redovisa enligt den nya EU-taxonomin. att EU:s vägledning till gröna investeringar, taxonomin, ska inkludera Det menar nio branschorganisationer i ett gemensamt uttalande till EU. EU kommissionen börjar nu ta till sig av den omfattande kritiken mot det så kallade Taxonomiförslaget.


Thyssen
utbildningsmässa stockholm 2021

EU Taxonomin är ett klassificeringssystem till för att identifiera hållbara finansiella aktiviteter och uppnå

Detta event har redan ägt rum! EU Under onsdagen presenterade EU-kommissionen taxonomin. Det nya förslaget innebär en lättnad för fastighetssektorn. Miljö & Utveckling har  I juli 2020 trädde EU:s taxonomiförordning i kraft. Taxonomin är ett gemensamt klassificeringsverktyg för miljömässigt hållbara investeringar  EU har lagt fram ett förslag till taxonomin Sustainable finance – EU classification system for green investments. Syftet är att gynna gröna  Om skogsbruk kommer med på listan av icke-hållbara investeringar i EU riskerar det att få konsekvenser på global nivå.