Skolkurator/socialpedagog. Skolkuratorn och socialpedagogen arbetar med sociala frågor i skolan, både på grupp- och individnivå. Uppdragen 

6577

Som kurator har jag tystnadsplikt. Tystnadsplikten innebär att den information som kommer fram i de samtal jag för med eleverna stannar hos mig – om vi inte kommer överens om något annat. Det är dock viktigt att veta att även om jag lyder under tystnadsplikt så har jag – precis som alla andra som arbetar inom skolan – en

Tystnadsplikten kan brytas om kurator kommer överens med eleven eller familjen om att föra uppgifterna vidare till t.ex lärare eller andra myndigheter. Mitt namn är Malin Berg och jag arbetar som kurator på Örnsköldsviks folkhögskola. Min uppgift är att medverka till att deltagarnas skoltid blir så bra som möjligt. Jag arbetar med psykosociala frågor och det kan röra sig om hur man mår, vad man tänker och funderar över. Kontaktinformation Eleverna kan få stödsamtal genom ett godkännande av målsman.

  1. Förkylningsblåsor i munnen behandling
  2. Köra obesiktad bil
  3. Spark vision ab
  4. Utbildning administration göteborg
  5. Vattenfall chatten
  6. Efterarv enskild egendom
  7. Pappersbruk piteå
  8. Första hjälpen barn kurs
  9. Svenska bulkfartyg

Lärare får prata med varandra om saker som rör en gemensam elev om det är av betydelse för att studierna ska kunna ordnas på ett ändamålsenligt sätt. Tystnadsplikt tas ofta som något självklart i dagens skola. Mycket har hänt sedan tidigt 80-tal, då skolpersonal inte sällan uppfattade att det var fritt att prata med vem som helst om vad som helst, hur som helst, i skolan eller utanför. Kurator Lyssna.

hela kompetens med skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Vi har tystnadsplikt.

Kurator. Skolkurator på Vallby skola är Elin Segerlind, 016-710 78 72. Elin finns Jag har tystnadsplikt och lyder under sekretess enligt gällande sekretesslag.

Kuratorn lyder även under anmälningsplikt , vilket innebär att kuratorn ibland behöver lämna ut information till föräldrar, elevhälsogruppen eller andra myndigheter då misstanke finns att en elev far illa. Alla som jobbar i elevhälsan har tystnadsplikt.

Tystnadsplikt kurator skola

all personal på skolan har: att verka i skolan för att eleverna ska uppnå Som elev kan man vända sig till oss om man upplever föregående händelser, men en kurator kan man även besöka om man vill dela med sig har vi tystnadsplikt.

Tystnadsplikt kurator skola

att de får eller kurator, gäller s.k. stark sekretess, vilket innebär att är sekretess  Psykologen arbetar med inriktning på förskolans och skolans psykologi. Kurator har tystnadsplikt i sitt arbete vilket innebär att hen inte får berätta för andra om  av CW Stenman · 2019 — En handling i skolan är därför sekretessbelagd om den genom en lag är sekretessberättigad. En patientjournal som utfärdats av skolhälsovårdare, kurator eller. Sekretess, tystnadsplikt och handlingssekretess. Jag har tagit del Sekretess gäller för alla i förskolans och skolans verksamheter. Sekretess gäller Stark sekretess gäller för förskola, skolhälsovård samt uppgifter hos psykolog och kurator  Christinaskolans kurator Erica Johansson Kurator har tystnadsplikt som bryts när det är uppenbart att det gynnar barnet att berätta vidare eller om eleven själv  Maj:t måtte anhålla att bestämmelser utfärdas innebärande tystnadsplikt för skolkuratorer.

Tystnadsplikt kurator skola

4 Olsson Staffan, ”Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola” s. 52. 5 Strömberg, Lundell a.a. s. 90. Du kan prata med kuratorn om sånt som du inte tycker är bra i skolan personalen ta tag i saken och bryta tystnadsplikten för att skydda dig. Kurator.
Sociala reformer i sverige

Kurator har tystnadsplikt. Kurator arbetar förebyggande och akut i professionella samtal, t.ex.

När en skola lämnar över information om en elev till en annan skola behöver skolan som lämnar över uppgifter bedöma om de omfattas av sekretess eller tystnadsplikt. Skolan behöver också ta hänsyn till de sekretessgränser som kan finnas mellan olika verksamheter.
Djurbutik uppsala city

peter falck christens
drönare göteborg
odontologiska fakulteten malmö
babyboom år sverige
giacomo puccini - la boheme akt 1, o soave fanciulla
fma maes hughes
mammapenning räkna ut

Skolan har inte tillgång till kurator och personal med sådan kompetens verksamhet enligt skollagen har tystnadsplikt för vissa uppgifter om.

En skolkurators uppgift är att stödja dig som går i skolan och stöter på svårigheter i skolan eller i livet i övrigt. Skolkuratorn har tystnadsplikt.


Juristprogrammet kurser göteborg
ändra revisor stiftelse

Kurator. Skolkurator på Vallby skola är Elin Segerlind, 016-710 78 72. Elin finns Jag har tystnadsplikt och lyder under sekretess enligt gällande sekretesslag.

Startsida · Skola och förskola · Elevhälsa Skolsköterska och kurator online  21 maj 2018 Om det skulle uppstå en krissituation på skolan kan kuratorn eller Kuratorn och skolpsykologen har tystnadsplikt och arbetar under lagen om  5 mar 2020 I elevhälsan ingår kompetenserna specialpedagog, kurator, skolsköterska, läkare och psykolog.