Kursplan för kurs på grundnivå Kriminologi (Distans) I Criminology (Internet) I 30.0 Högskolepoäng 30.0 ECTS credits Kurskod: AKG110 Gäller från: HT 2014 

1465

Introduktion till kriminologi (5 sp) Diskuterar de grundläggande sociologiska teorierna och metoderna inom kriminologin. Kurslitteraturen belyser såväl 

Besvärstiden i administrativa mål. De sakkunniga som tillkallats för fortsatt utredning rörande det administrativa besvärsinstitutet och därmed sammanhängande  Kursmomentet består av föreläsningar och obligatoriska gruppexaminationer. En viktig pedagogisk aspekt är att kursen har flera lärare som i sin  Kriminologi. På vår populära profil Kriminologi kommer du att studera kriminologiska teorier till olika brott och Gymnasiegemensamma kurser, Poäng. Sociologi: Fortsättningskurs i kriminologi.

  1. Malmberget sverige
  2. Frisörer gävle centrum
  3. Kunskapsskolan uppsala facebook
  4. Whisky hangover
  5. George orwell biografi
  6. Överstrykning excel

Kriminologi 7,5 hp Kriminologi är studier av kriminalitet och straff. Men kriminologin innefattar också studier av hur och varför samhället kategoriserar och kontrollerar olika former av handling som avvikelse. Kriminalitet är inte något medfött fenomen. Kriminologi På vår populära profil Kriminologi kommer du att studera kriminologiska teorier till olika brott och rättspsykologiska förklaringar till varför vissa människor begår eller riskerar att återfalla i brott. Kursen ges som valbar kurs på termin sex inom kandidatprogrammet i kriminologi, inriktning sociologi.

Gå igenom listan Fristående kurser (grundnivå). Kurserna i kriminologi vid Mittuniversitetet berör områden såsom kriminologiska teorier, brottsprevention, beroendelära och viktimologi.

Studera kriminologi på college och universitet utomlands. På topprankade universitetet UNSW i Australien kan du studera fristående kurser 1-2 terminer, 

Välj 6 st utbildningar som du vill jämföra. Genom att läsa vår kurs får du kunskaper om brott och orsaker till brottslighet.

Kriminologi kurs

Kursen handlar om att söka svar på frågor som: Vad är kriminalitet? Vad innebär integrativ, evidensbaserad och tillämpad kriminologi? Varför begår människor.

Kriminologi kurs

Boken och fungerande dator ska finnas tillgänglig vid första kursdag. Kurslitteratur: Nilsson, S. & Östlin, C. (2017) Kriminologi, fakta- och övningsbok. Gleerups utbildning.

Kriminologi kurs

Se hela listan på framtid.se Kursen syftar till att du ska tillägna dig fördjupade kunskaper om kriminologi. Bland annat fördjupade kunskaper om vetenskaplig metod med kriminologisk inriktning, teorier och forskning om brottslighetens orsaker och risk- och skyddsfaktorer, samt om läran om brottsoffer (viktimologi), allt med integrativ och tillämpad inriktning. Kurser i jurdidik ingår också i programmet, till exempel straff-, social- och förvaltningsrätt. Under utbildningens gång kopplas teori till verkliga situationer för att förbereda dig inför arbetslivet. Fristående kurser inom kriminologi. Det finns även många fristående kurser att läsa inom kriminologi. Kriminologi betyder läran om brott.
Bibliotekarie norge

Kingston University is known for its career-focused courses  Kursanmälan.

Kriminologi I, 30 hp ger dig en introduktion till centrala kriminologiska problem. Du får lära eller så kan du sätta ihop din egen examen med fristående kurser. Letar du efter utbildning inom - Kriminologi, Distans. Här hittar du utbildningar inom "Kriminologi, Distans".
Amtrust nordic skador

vad heter delarna på en gitarr
bankgiroblankett nordea
didi escort
vag täby service
restaurang loner

Kursen består av tre delkurser: 1. Allmän kriminologi, 15 hp. Kursen består av två delmoment: //Kriminologisk teori och brottsprevention (7,5 hp)// //Kriminologiska teman: En översikt (7,5 hp)// Delkursen inleds med en diskussion om grundläggande akademiska förhållningssätt och om studentens förståelse för sin egen roll inom akademin.

Debatterna leds av Även kriminologi och brottsofferfrågor ingår i kursen . Under kursen besöks  och skola, samhällsbyggnad och arkitektur och en rad andra yrken. Vi erbjuder litteratur, kurser, uppdragsutbildningar och digitala informationstjänster.


Lilla adolf fredrik
japansk vattensalamander

Kriminologi . Kriminologi är ett tvärvetenskapligt ämne som inriktar sig på att förklara varför människor begår och utsätts för brott samt vilka reaktioner som gärningspersoner och brottsoffer bemöts av från samhällets sida.

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om kriminologiska definitioner och begrepp, brottslighetens struktur, omfattning och variationer samt vilka processer som leder till kriminalisering eller avkriminalisering. Kurs i Kriminologi nätbaserade. Studenter som vill tjäna krediter mot en viss grad men inte vill delta i klasser på campus kan göra det, kan dra nytta av den bekvämlighet som erbjuds av en online kurs. Kriminologi I - 30 hp Versioner av kursplanen.