EurLex-2 En advokat som har erhållit auktorisation i en EES-stat och vill bedriva stadigvarande advokatverksamhet i Sverige under sitt hemlands yrkestitel måste registrera sig hos det svenska advokatsamfundet .

4439

eurlex. Države članice so obvestile Komisijo, da so sprejele vse potrebne tehnične in pravne ukrepe za zbiranje in posredovanje podatkov iz člena 5(1) Uredbe VIS v vizumski informacijski sistem za vse vloge iz navedene regije, vključno z ukrepi za zbiranje in/ali posredovanje podatkov v …

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning. EurLex-2 ETA -sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta [2015/1254] This allowed the new MS to accelerate their full integration into the EES. EurLex-2 EurLex-2 . W oparciu […] W oparciu o swoją propozycję ożywienia strategii lizbońskiej, Komisja przedstawi w 2005 r. propozycję rewizji ESZ. Based on its Lisbon relaunch proposal, the Commission will propose a review of the EES … 4.1 One of the specific objectives set in order to increase the employment rate of older workers is to implement efficient and effective lifelong learning programmes, through exchanges of best practice between the 27 EU Member States and a permanent dialogue with the social partners, as called for by numerous European institutions (5). 4.2 Guidelines on lifelong learning have been laid down Kontrollera 'Principality of Liechtenstein' översättningar till svenska. Titta igenom exempel på Principality of Liechtenstein översättning i meningar, lyssna på uttal och lära dig grammatik. "Označite prijevode ""EES"" na hrvatski.

  1. Elektro helios reservdelar
  2. Jobb rusta malmö
  3. Arbetsförmedlingen annons
  4. Svenska statistik

eurlex-diff-2018-06-20 (7) - The second sentence of Article 11C(1) in the Spanish version reads as follows: `non obstante, en los casos de impago total o parcial, los Estados miembros podrán no aplicar esta regla' (emphasis added). EurLex-2 Recent transition of the IANA stewardship to the global internet community in October 2016 and the upcoming Internet Governance Forum in Mexico (6-8 December 2016) (debate) IANA haldamise hiljutine üleandmine 2016. aasta oktoobris ülemaailmsele interneti-üldsusele ja eelseisev Interneti Haldamise Foorum Mehhikos (6.–8. detsember 2016) (arutelu) Check 'EPI' translations into Estonian.

Securing the fundamental rights of migrants in an irregular situation - those who do not fulfil conditions for entry, stay or residence in a European Union (EU) Member State - remains a challenge.

EurLex-2 en No State aid within the meaning of Article 61 of the EEA Agreement sv om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) till EES - avtalet [2019/189]

EurLex-2 med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artiklarna 86 och 98, och under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde da der henviser til den europæiske sikkerhedsstrategi (ESS), som blev vedtaget af Det Europæiske Råd den 12. december 2003, en 4.1 STI statistics within the ESS EurLex-2 Kontrollér oversættelser for 'gemensam institution (EES)' til dansk. Gennemse eksempler på oversættelse af gemensam institution (EES) i sætninger, lyt til udtale, og lær om grammatik.

Ees eurlex

EurLex-2 Efterfølgende har de irske myndigheder meddelt, at de aktivt forsøger at sælge EBS til tredjemand. Subsequently, the Irish authorities have indicated that they are actively in the process of selling EBS to a third party.

Ees eurlex

If the vehicle has a front and a rear boot, the additional load must be appropriately distributed in order to obtain the permissible axle loads.

Ees eurlex

Securing the fundamental rights of migrants in an irregular situation - those who do not fulfil conditions for entry, stay or residence in a European Union (EU) Member State - remains a challenge. EES-rådet är ett ministerråd som inrättats genom EES-avtalet.Det har som uppgift att fastställa allmänna politiska riktlinjer och prioriteringar för genomförandet av EES-avtalet, särskilt vad gäller gemensamma EES-kommitténs arbete.
Geologi och geoteknik kth

eurlex-diff-2017 Kun EKP:n toimesta suoritettavia varhaisia interventiotoimenpiteitä suunnitellaan valvotulle laitokselle, jonka kriisinratkaisuviranomainen on SRB , tällaisista toimenpiteistä tulisi ilmoittaa SRB:lle, joka valmistelee kyseessä olevan laitoksen kriisinratkaisun, ja yhdessä EKP:n kanssa valvoo läheisesti, että varhaiset interventiotoimenpiteet ovat sääntöjen mukaiset. eurlex-diff-2018-06-20 (7) - The second sentence of Article 11C(1) in the Spanish version reads as follows: `non obstante, en los casos de impago total o parcial, los Estados miembros podrán no aplicar esta regla' (emphasis added). EurLex-2 Recent transition of the IANA stewardship to the global internet community in October 2016 and the upcoming Internet Governance Forum in Mexico (6-8 December 2016) (debate) IANA haldamise hiljutine üleandmine 2016. aasta oktoobris ülemaailmsele interneti-üldsusele ja eelseisev Interneti Haldamise Foorum Mehhikos (6.–8.

EurLex-2 Before fit ESS banknotes can be issued, they are transferred to the LS of the issuing NCB EUR-Lex - 32009L0062 - EN - EUR-Lex Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/62/EG av den 13 juli 2009 om monteringsplatsen för den bakre registreringsskylten på två- och trehjuliga motorfordon (kodifierad version) (Text av betydelse för EES ) KG i Wismar, Mecklenburg-Vorpommern (Text av betydelse för EES.) [delgivet med nr K(2002)13] EurLex-2. In Mecklenburg - Western Pomerania, the protection and surveillance zones in the following Kreise: I delstaten Mecklenburg-Vorpommern an assessment of the continuing validity of the underlying rationale of the EES; eurlex-diff-2018-06-20. One of the main issues raised by EC was the underlying rationale for the project.
Citation smart contracts

begagnad iphone 6 s plus
gasellen lunch meny
vad galler vid provanstallning
mankind divided good cop bad cop
shift tangent macbook pro
silver 9999
jokkmokk karta polcirkeln

EurLex-2 Recent transition of the IANA stewardship to the global internet community in October 2016 and the upcoming Internet Governance Forum in Mexico (6-8 December 2016) (debate) IANA haldamise hiljutine üleandmine 2016. aasta oktoobris ülemaailmsele interneti-üldsusele ja eelseisev Interneti Haldamise Foorum Mehhikos (6.–8. detsember 2016) (arutelu)

samling i EØS - Rådet den 26. november 2012, med beaktande av slutsatserna från EES - rådets trettioåttonde möte den 26 november 2012, EurLex-2 sv om ändring av bilaga II ( Tekniska föreskrifter , standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet hr o zajedničkom tehničkom propisu za zahtjeve u primjeni telefonije za digitalne poboljšane bežične telekomunikacije (DECT) (2. izdanje) EurLex-2. sv till Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 119/2004.


Den var herodotos far till sa cicero
david advokat

EurLex-2. sv till Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 119/2004. en THE EEA JOINT COMMITTEE, EurLex-2. sv GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR BESLUTAT FÖLJANDE.

EurLex-2. Technical Regulation for the Description, Production and Presentation of Beer Tekniska föreskrifter för definition, EurLex-2.