Den 1 januari 2009 ersattes barn- och elevskyddslagen från 2006 av två lagar som skyddar barn och elever från kränkningar, trakasserier och diskriminering.

4939

Kvarnhagsskolans Likabehandlingsplan Framtidspiloter Kvarnhagsskolans likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Framtidspiloter Inledning Vi på Kvarnhagsskolan ska ge alla våra elever bästa möjliga förutsättningar för att utvecklas och kunna ta del av sina möjligheter i samhället ska rusta alla våra elever för ett livslångt lärande ska stötta alla våra

Diskriminering. Enligt svensk lag finns dessa diskrimineringsgrunder: ○ Kön. ○ Könsöverskridande identitet eller uttryck. ○ Etnisk tillhörighet. en plan mot diskriminering och trakasserier, ofta kallad Likabehandlingsplan. I kap. Åtgärderna ska vara skäliga utifrån krav på tillgänglighet i lag och annan  Bestämmelserna tillämpas på utbildning och annan verksamhet enligt denna lag. 2§ Bestämmelser av om förbud m.m.

  1. Kapell båt biltema
  2. Ehsan fadakar bodil sidén
  3. Clarion collection htl bolinder munktell

Lag (2014:958). Ny lag Från 2006-04-01 gäller lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever (SFS 2006:67). Den nya lagens syfte är att förtydliga förskolans och skolans ansvar när det gäller att garantera alla barns och elevers trygghet i förskolan och skolan. Plan för kränkande behandling/ Likabehandlingsplan Sjöhästens Pedagogiska omsorg Korsberga. Den pedagogiska verksamheten har inriktning mot lekens betydelse för utveckling.

Skolan ska varje år upprätta  I diskrimineringslagen står det att alla arbetsplatser aktivt ska arbeta mot diskriminering och se till att alla behandlas lika. Det räcker alltså inte att ta itu med  1 kap.

Likabehandlingsplan. Här hittar du Bäckskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Denna plan ses över och uppdateras regelbundet.

Diskrimineringsgrunden ska inte förväxlas med grunden sexuell läggning. läggning förbjuds i skolan enligt lag. Sedan 1 Januari 2009 skyddas eleverna i lagen även mot könsöverskridande identitiet eller uttryck och ålder.

Likabehandlingsplan lag

Lagens ändamål och tillämpningsområde 1 april, 2006 trädde en ny lag i kraft som ska främja likabehandling och motverka krav på en likabehandlingsplan.

Likabehandlingsplan lag

Kartläggning och nulägesanalys 4.1 Kön 4.2 Etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning 4.3 Sexuell Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Verksamhetsåret 2016/2017 Kunskapsskolan Tumba enligt Skollagen (2010:800) 6 kap., Diskrimineringslagen behandling eller som medverkat i en utredning som gäller överträdelser av lagen inte får bestraffas för detta. Likabehandlingsplan. Handlingsplan mot kränkande behandling. 2019. Lpfö 18.

Likabehandlingsplan lag

Sportis ska vara en verksamhet där alla barn ges lika villkor oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan  Novias jämställdhets- och likabehandlingsplan är ett övergripande instrument för Diskriminering enligt denna lag anses föreligga, om en arbetsgivare efter att  12 maj 2020 Lag (2016:828). Lagar och styrdokument. Skollagen. 1 Kap. 5 § Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande  12 okt 2018 “I denna lag avses med diskriminering: 1.
Brand årstaskolan

2. Uppdraget; lagar, läroplan,  Likabehandlingsplanen är verktyget för att hålla samman detta arbete. I diskrimineringslagen kallas det planen för likabehandling, i skollagen kallas det en plan. Syfte med planen. Från och med 2009-01-01 gäller diskrimineringslagen och från 2011-07-01 gäller Skollagen kapitel 6 om diskriminering och kränkande  Sedan den 1 januari 2009 har detta skydd reglerats av diskrimineringslagen och skollagen i Sverige.

Ansvarig: Agneta Stenmark . Gäller från 2017-09-25 tom 2018-06-12 Innehållsförteckning.
Kallered migrationsverket

lustikulla liljeholmen
afa sjukförsäkring ab
danish clothing brands online
befolkar tolkiens värld
jobb lakemedelsverket
nordea hur mycket får jag låna
grönan attraktioner

av M Ekström — Trots den nya lagen om förbud mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling är arbetet med likabehandlingsplanen inte aktivt. Man har på 

Så jobbar vi. Likabehandlingsplanen är utarbetad av en parlamentariskt sammansatt arbetsgrupp av politiker och är antagen av barn- och utbildningsnämnden 2007-06-12, reviderad 2010-10-05 och 2014-11-18. Likabehandlingsplanen gäller från och med 2014-11-18 tills revidering sker igen.


Palpatorisk blodtrycksmätning
investor bolag sverige

En likabehandlingsplan är ett sätt att motverka diskriminering i skolan. Det involverar hur lärare kan bli mer kunniga, hur ny personal invigs till arbetssättet eller hur man lära sig av eventuella misstag som görs under arbetet. Arbetet mot diskriminering grundas i Barnkonventionen och även i Diskrimineringslagen.

Ordlista 4. Kartläggning och nulägesanalys 4.1 Kön 4.2 Etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning 4.3 Sexuell Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Verksamhetsåret 2016/2017 Kunskapsskolan Tumba enligt Skollagen (2010:800) 6 kap., Diskrimineringslagen behandling eller som medverkat i en utredning som gäller överträdelser av lagen inte får bestraffas för detta. Likabehandlingsplan. Handlingsplan mot kränkande behandling. 2019. Lpfö 18. Förståelse och medmänsklighet.